Kynologický klub 2018-04-16T21:14:48+00:00

má tiež sídlo v našom areáli. Klubové tréningy prebiehajú 3 krát do týždňa a dvere klubu sú otvorené aj pre tých klientov, ktorí sa rozhodnú so svojimi štvornohými priateľmi pokračovať v aktívnom výcviku a v ich budúcej športovej a pretekárskej kariére. Vašich miláčikov profesionálne pripravíme na skúšky podľa národných a medzinárodných skúšobných poriadkov, na bonitácie a výstavy.