Výcvik psov 2023-03-04T20:17:58+00:00

v centre prebieha počas celého roka. Výcviky prebiehajú vo forme skupinového alebo individuálneho. Výcviky vedú skúsení profesionáli, ktorí výcvik optimalizujú podľa individuálnych potrieb a prístupu ku každému psíkovi. Skupinové výcviky sú rozdelené pre začiatočníkov, kde sa výcvikár zameriava na socializáciu a základnú poslušnosť s využitím hier a pozitívnej motivácie. Po základnom výcviku je psík pripravený zvládnuť nie len bežnú poslušnosť, ale aj výstavu. Skupinový výcvik pokročilých zahŕňa prvky a cviky, ktoré sú už súčasťou skúšobných poriadkov, sú potrebné k zvládnutiu bonitácie a pod.

– v sebe zahŕňa možnosť pre majiteľa psíka , že prvú výcvikovú fázu za neho vykoná psovod profesionál. Znamená to, že psík je počas výcvikovej doby ubytovaný v našom areály a my zabezpečujeme jeho tréning, socializáciu, venčenie . Majiteľ psíka vstupuje do procesu neskôr, spravidla vtedy, keď je psík už výcvikovo zorientovaný a na určitej úrovni ovláda základy poslušnosti.

Psík , ktorý je u nás na takomto výcviku, môže byť majiteľom navštevovaný, môže chodiť domov na víkend.

Odporúčana doba internátneho výcviku je štyri týždne, ale môže byť aj iná.

Skupinové výcviky

Sobota:   od 09.00 hod. do 10.00 hod.

Nedeľa: od 09.00 hod. do 10.00 hod.

Skupinový socializačno-konzultačný tréning je v stredu:

  • v letnej sezóne od 18.00 hod. do 19.00 hod.
  • v zimnej sezóne od 17.00 hod. do 18.00 hod.

Skupinové výcviky sa uskutočňujú za účasti min. 4 klientov, o čom sa min. 1 hodinu pred zahájením tréningov informujeme v rámci vytvorenej skupiny „Cvičák Zálesie“ využitím mobilnej aplikácie. Do skupiny je klient zaradený s jeho súhlasom po poskytnutí telefónneho čísla. Podmienkou zaradenia do skupiny je inštalácia aplikácie, ktorá je bezplatná.

Individuálne výcviky a/alebo konzultácie po telefonickom dohovore.

Cenník

skupinový výcvik                               15€ / hod

skupinový výcvik  – prvé tri tréningy   20€ / hod

socializácia a konzultácie                15€ / hod

individuálny výcvik                         30 € / hod

výcvik – konzultácia u klienta       30 € / hod + 1€ / km

klubový výcvik     v  závislosti od požiadaviek klienta na výcvik (obrana, stopy, poslušnosť apod.)

internátny výcvik     150€ / týžden (v tejto cene nie je zahrnutá kŕmna dávka)